POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SITE-ULUI www.marabeca.com

Introducere

Compania SC Elena Imob Design SRL  este o organizație care gestionează informații despre persoane fizice. Compania SC Elena Imob Design SRL   inclusiv toate companiile din grup și filialele sale, trebuie să respecte legile relevante privind protecția datelor din țările în care operează. Așa-numitele legi privind „protecția datelor”, sau „confidențialitatea datelor” (așa cum este uneori menționată), guvernează modul în care organizațiile colectează, utilizează și împărtășesc date cu caracter personal, precum și felul în care acordă persoanelor fizice anumite drepturi privind datele lor personale.

Această politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care  Compania SC Elena Imob Design SRL se străduiește să se conformeze acestor principii. Există politici/indicații/prevederi suplimentare care acoperă informații mai detaliate cu privire la anumite subiecte importante și, acestea trebuie interpretate împreună cu această politică. În plus, fiecare membru al personalului Companiei SC Elena Imob Design SRL   (așa cum este definit mai jos) va urma cursuri obligatorii si periodice  cu privire la  protecția a datelor.

Cunoaștem importanța datelor tale personale și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să te informăm despre prelucrarea datelor tale personale în calitate de utilizator al Site-ului nostru prin această politică de protecție a datelor cu caracter personal.

Datele tale personale pot fi furnizate de către tine în cadrul diverselor secțiuni al Site-ului, în special în următoarele situaţii: când te abonezi la newsletter-ul Companiei SC Elena Imob Design SRL   , când îţi creezi un cont în secţiunea My Account sau când completezi formularul de contact al Site-ului.

Datele furnizate de către tine trebuie să fie reale, corecte şi actualizate, iar tu trebuie să ai dreptul de a le furniza. Ești astfel responsabil pentru datele pe care le furnizezi în cadrul Site-ului, atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor.

De asemenea, Site-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare. Poți citi Politica de Cookie-uri aici.

CONSECINȚELE ÎNCĂLCĂRII LEGILOR PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ȘI A ACESTEI POLITICI

Încălcarea legislației  privind protecția datelor poate duce la măsuri sancționatori împotriva Companiei SC Elena Imob Design SRL   de către autoritatea de reglementare în materie de protecție a datelor

DEFINIȚII

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :

 

Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

DPO: Înseamnă responsabilul cu protecția datelor, mai precis persoana responsabilă cu protecția datelor.

PRINCIPIILE DE BAZĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Există opt principii de bază privind protecția datelor pe care Compania SC Elena Imob Design SRL le respecta atunci când gestionează date personale despre alții:

 • Este deschisa si transparenta cu privire la ceea ce face cu datele și motivul pentru care le folosește;
 • Păstrează datele în siguranță;
 • Se asigură că are întotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 • Colecteaza si utilizeaza minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării;
 • Pastreaza datele actualizate, corecte și complete;
 • Nu pastreaza datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu exista o perioada obligatorie prevăzută de lege;
 • respecta drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal;
 • Nu transfera în străinătate datele fără a lua măsurile prevăzute pentru transferul de date, si nu înainte de a informa persoanele vizate in acest sens.

ECHITATE ȘI TRANSPARENȚĂ

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le  încredințează Companiei SC Elena Imob Design SRL   si au fost informate in prealabil despre modul utilizării .

Pentru a se conforma acestui principiu de echitate și transparență, Compania SC Elena Imob Design SRL   furnizează  informări privind procesările datelor, către orice persoane fizice ale căror date personale sunt

Aceste notificări sunt furnizate în momentul colectării datelor personale și ar trebui să explice următoarele aspecte principale:

 • Ce fel de date vor fi colectate;
 • În ce scop vor fi folosite;
 • Cu cine vor fi împărtășite (dacă este cazul);
 • Dacă vor fi transferate în alte țări;
 • Cât timp vor fi păstrate; și
 • Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale.
 • Indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi.

Dacă in timpul derulării activității se va identifica de către Companie SC Elena Imob Design SRL  un nou scop pentru utilizarea datelor personale pentru motive diferite decât cele conținute în notificările anterioare, persoanele vizate vor fi notificate anterior oricărei utilizări intr-un scop nou,  despre schimbare.

LEGALITATE

Compania SC Elena Imob Design SRL   înțelege sa realizeze toate activitățile de procesare atât intr-un scop bine determinat si raportat la activitatea sa, dar si circumscris unei  justificări legale corespunzătoare după cum urmează:

 • abonarea la newsletter-ul Compania SC Elena Imob Design SRL  prin intermediul caruia vom trimite lansari de noi produse sau servicii comunicari comerciale privind promotiile și campaniile desfasurate de Compania SC Elena Imob Design SRL    independent sau în colaboare cu unul sau mai multi parteneri, informații utile despre …….. etc.;
 • gestionarea relaţiilor cu clienţii, comercianții parteneri și utilizatorii produselor si serviciilor, prin intermediul contului my account
 • oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact;
 • participarea la concursurile si campaniile organizate online de catre Companie SC Elena Imob Design SRL
 • gestionarea candidaturilor primite prin formularul din secţiunea „Cariere”;
 • realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu Site-ul.

 

CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE

Obținerea consimțământului persoanei ale cărei date urmează sa le colectam si procesam, reprezintă un alt temei juridic prevăzut de GDPR, iar Compania SC Elena Imob Design SRL    acorda acestuia o deosebita importanta respectării acestui principiu.

MINIMIZAREA DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar și relevant pentru o anumită sarcină de proces sau proiect. Această cerință se aplică tuturor membrilor personalului Companiei SC Elena Imob Design SRL.

În cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitată, Compania SC Elena Imob Design SRL    va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii  acelui scop.

EXACTITATEA DATELOR

Legislația privind protecția datelor solicită ca datele personale să fie păstrate exacte, complete și actualizate.

Cu toate acestea, cerința de a menține calitatea și integritatea datelor nu este doar o cerință privind protecția datelor, ci și o cerință comercială.

PERIOADA DE PĂSTRARE SI STOCAREA DATELOR

Vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.

Astfel:

 • cu privire la newsletter-ul Compania SC Elena Imob Design SRL   , vom păstra adresa ta de e-mail în baza de date a newsletter-ului atât timp cât abonarea ta este activă; din momentul în care primim cererea ta de dezabonare, vom dezactiva trimiterea de newslettere către adresa ta de e-mail;
 • cu privire la contul creat în secţiunea …… vom păstra datele tale personale pe perioada existenţei contului şi ulterior pe perioada necesară dovedirii operaţiunilor efectuate prin intermediul contului;
 • cu privire la formularul de contact şi formularul de cerere a unei oferte personalizate…..etc, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele şi cererile tale şi dovedirii corespondenţei purtate cu tine, dar nu mai mult de 1 an de la primirea acestora;
 • participarea la concursurile si campaniile organizate online de către Companie SC Elena Imob Design SRL   , vom păstra datele tale personale pe perioada necesară derulării acestor programe şi dovedirii participării tale la aceste programe, conform Regulantelor comunicate pentru fiecare eveniment in parte;
 • cu privire la candidaturile primite prin formularul din secţiunea „Cariere”, în cazul în care nu vom da curs acestor candidaturi, datele tale vor rămâne în baza de date Edenred pentru a participa în programe de recrutare ce vor fi desfășurate în viitor, dar nu mai mult de 2 ani de la data colectării lor;
 • cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu Site-ul, vom păstra datele privind interacţiunile tale cu Site-ul pe o perioadă de până la 3 ani.

Companie SC Elena Imob Design SRL  poate şterge datele tale personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul tău prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale solicitat în mod expres de către tine (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe Site, astfel încât să utilizezi cu ușurință Site-ul la o accesare ulterioară).

Pentru utilizarea fişierelor cookie în privinţa cărora este necesar acordul tău prealabil, Site-ul îţi va cere acordul printr-un banner afişat pe Site la momentul accesării Site-ului. Acest banner conţine un link către prezenta Politică de protectie a datelor cu caracter perosnal şi îţi oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă ţi-ai dat acordul dar te răzgândeşti ulterior, poţi folosi setările aplicaţiei tale de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie.

Dacă vrei să știi ce sunt cookie-urile accesează Politica de Cookie-uri de pe Site-ul nostru, aici.

  

SECURITATEA DATELOR

Un alt principiu foarte important privind protecției datelor este securitatea informațiilor și, prin urmare, este o cerință aplicabilă tuturor membrilor personalului Companiei SC Elena Imob Design SRL ,

Compania SC Elena Imob Design SRL  se supune măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate impuse de lege şi de standardele industriei, pentru a-ţi proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele tale personale exact aşa cum este descris în prezenta Politică şi pentru a respecta alegerile pe care le faci în privinţa prelucrării datelor tale personale.

DIVULGAREA CĂTRE TERȚI

Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și/sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:

 • Furnizori de servicii din următoarele domenii: marketing, servicii administrative și de procesare a tranzacțiilor;
 • alți furnizori de servicii, toți avand semnate acorduri de păstrarea confidențialității informațiilor;
 • Organizații sau companii care coordonează studii specifice și care sunt de acord să păstreze confidențialitatea informațiilor primite;
 • Agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;
 • Alte autorități și organisme, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legislative și/sau protejării intereselor noastre legitime;
 • Alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;

Transmiterea datelor tale personale către destinatarii susmenționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță .

 DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE

Persoanelor fizice li se acordă diverse drepturi prin legile privind protecția datelor. Aceste drepturi și acțiunile cheie pe care trebuie să le luăm atunci când acestea sunt exercitate sunt prezentate în continuare:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le deține o entitate (inclusiv informațiile conținute în e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);
 • Dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactități în datele lor personale;
 • Dreptul de a ordona ștergerea datele personale (inclusiv ștergerea definitivă din sistemele Societății și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Societatea a permis accesul);
 • Dreptul de a solicita Companiei SC Elena Imob Design SRL încetarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directă;
 • Dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate Companiei SC Elena Imob Design SRL   transferate către o altă parte (de exemplu, un alt furnizor de servicii bancare) „într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat”; și
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contribuție umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză.

În cazul în care Compania SC Elena Imob Design SRL primește o cerere de la o dumneavoastră in exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde  cererii in termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate si cu condiția existentei unui motiv întemeiat care sa justifice imposibilitatea formulării unui răspuns in termenul de 30 de zile.

 

ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR

În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate sau altfel compromise sau dacă cineva face o plângere cu privire la modul în care Compania SC Elena Imob Design SRL a gestionat datele personale, va raporta încălcarea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și să notifice fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Societatea va face totul pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor.

ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor personale revine oricărei persoane care lucrează pentru sau cu Compania SC Elena Imob Design SRL    și care are acces la datele personale prelucrate.

Informații de contact ale DPO-ului

Dacă aveți o întrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau orice solicitare de adresare, trebuie să contactați DPO-ul local la următoarea adresă de e-mail: office@marabeca.com